Kort om

Karbon
Invest

Investering i gode mennesker, skalerbare muligheter og gode ideer. Hos Karbon har vi fleksibiliteten til å investere i mennesker vi liker å jobbe med og ideer som vi gjerne vil finne på selv. Det som får oss til å tikke er å finne muligheter som har potensiale til å skalere og ta en sterk posisjon på markedet i Norge og videre.

Portfolio Selskaper
0
Eiendom Eiendeler
0
Børsnoteringer siste 12 mnd
0
Ansatte
0 +

Investering Filosofi

Karbon Invest AS har fleksibilitet til å investere på tvers av bransjer så lenge vi tror at vi har muligheten til å legge til grunnleggerne, ledelsen og styret. Vi ønsker ikke å bare være finansielle investorer, vi vil lære av menneskene vi investerer i og er mer enn villige til å dele fra mange års erfaring med å skalere selskaper både geografisk og i størrelse.

Børsselskaper

10% for å ha påvirkning

Når Karbon Invest tar en posisjon i børsnoterte selskaper, vil vi oppnå en eierandel på minst 10%, få et styremedlem og justere våre strategier med styret og ledelsen.

Typiske investeringer vil være der vi ser at vi kan være til hjelp når det er en ambisjon om å skalere internasjonalt eller når det er behov for kapital for å finansiere anskaffelse eller utvikling av neste generasjons løsninger.

Venture

Typisk 30% eierskap når det er et velprøvd konsept og ambisiøse planer.

Karbon elsker å jobbe med selskaper som har gått gjennom den tidlige modningen. Der det er behov for å organisere selskapet for å sikre at ledelsen og organisasjonen er klar for å utjevne virksomheten.

Vanligvis er vi enige med ledelsen og eierne om en 5-årig ambisjon, og vi etablerer en klar strategi som vil gi oss en mulighet til å fylle den ambisjonen.

Karbon finansierer ambisjonen, tar en egenkapitalstilling og medlem i styret for å sikre at vi jobber sammen for et felles mål

Eiendom

Langsiktige investeringer i attraktive eiendommer med hensikt for å beholde

Vi investerer i kontor- og boligeiendommer med sikte på å holde eiendommene langsiktige. Vi er glade for å eie eiendommer sammen med noen få utvalgte partnere med samme strategi, men skyr ikke unna å eie eiendommene 100%.

Eiendomsverdien vi ser etter er typisk i 50 til 300mNOK og sentralt i de sørøstlige delene av Norge.