Om
Karbon

OM

Karbon Invest er et investeringsselskap med investeringer i unoterte og børsnoterte selskaper samt eiendom. Våre eiere, Jens Rugseth og Rune Syversen, er blant andre grunnleggere bak selskaper som Crayon Group, Link Mobility, Mnemonic og 99X.

Vi kjenner bransjen

38 års erfaring i
investeringsmarkedet

Felles for alle selskapene våre er at de har sterke team, skalerbare forretningsmodeller og et potensial for å bli en internasjonal leder i sin bransje. Med teknologierfaring som bakgrunn, bruker vi aktivt teknologi i selskapene våre for å skape varige konkurransefortrinn.

Karbon Invest er preget av å være en aktiv, langsiktig, konstruktiv og ledende eier i selskapene vi investerer i. Vårt bidrag er anerkjent gjennom aktiv deltakelse på styrenivå, men kanskje enda viktigere, gjennom daglig sparring og assistanse. Karbon Invest hjelper blant annet porteføljeselskapene med å sette strategisk retning, utvikling av forretningsplaner og være en diskusjonspartner under strategiske beslutninger. Videre støtter og driver vi aktivt, når det er behov, M & A-prosesser, oppskalering og å ta selskaper internasjonalt og sørge for at selskaper er tilstrekkelig finansiert for vekst.

Vi har et nært forhold til våre selskaper, og er grundige når vi vurderer nye investeringer. Karbon Invest har i dag en verdijustert egenkapital på rundt 3,5 milliarder kroner.

"An investment in knowledge pays the best interest."

-Benjamin Franklin.

Forståelse av markedet

Karbons grunnleggere har flere års driftserfaring fra både tidlige og modne selskaper. De har lang erfaring fra oppskalering både i Norden og internasjonalt. Vi har derfor de beste forutsetningene for å kunne hjelpe selskaper med skalering, internasjonalisering, finansiering av vekst og ikke minst etablere vinnende salgsstrategier.

Bygge menneskers drømmer

Å lykkes med å skape en bedrift er en fantastisk følelse, men det innebærer hardt arbeid. Hvis du vil kunne oppnå dine ambisjoner, er det helt avgjørende å ha en god strategi, mye mot, men kanskje først og fremst kolleger og støttespillere som er med deg hele veien fra idé til suksess. Karbon har gjort dette flere ganger og kan være den avgjørende støttespilleren du og din bedrift trenger for å gjøre drømmen din oppfylt.

Jobb hardt for å lykkes

Vi vet at selskapets suksess ikke blir bestemt på styremøtet eller generalforsamlingen. Vi tror sterkt at det er eierne, styret, ledelsen og de ansattes kollektive innsats til daglig som bygger stein på stein, og som danner grunnlaget for suksess i horisonten. Med Karbon får du en partner som fortsetter hvert trinn i prosessen for å skape en sterk virksomhet.

BØRSNOTERTE SELSKAPER

Venture

EIENDOM